Technické charakteristiky štěrkopískových potahů
Mrazuvzdornost ČSN 73 2579 žádné změny mrazuvzdorný
Požární odolnost ČSN 73 0862
OENORM B 3800
C1: těžce hořlavý
třída A: nehořlavý
Přilnavost k betonu ČSN 73 2577 4,23 N/mm2
E-modul, Yangův modul DIN 1 048/1 6 900 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu DIN 18 555 / ČSN 72 2450 10-13,4 N/mm2
Pevnost v tahu DIN 18 555 / ČSN 72 2449 21-30,0 N/mm2
Obrusnost dle Bohma DIN 52 108 / ČSN 72 1158 6-12,9 cm3/50cm2
Elektrický odpor přibližně antistatický 1,6 . 10E12 Ohm
Tepelná vodivost CŠN 72 7012-3 1,02 W/mK
Tepelný odpor střední hodnota   0,005 m2K/W
Specifická hmotnost   1,7 kg/dm3
Adheze   R10
Potlačení hluku proti běžnému povrchu 30 dB
Odolný pneumatikám! 
Chemická odolnost štěrkopískových potahů
Louh sodný (10%) odolný
Petrolej odolný
Kyselina fosforečná (< 20%) přechodně odolný, lehké napadení
Vývojka / ustalovač (foto) odolný
Kyselina solná (< 10%) přechodně odolný, lehké napadení
Kyselina dusičná (< 3%) přechodně odolný, lehké napadení
Kyselina sírová (< 10%) přechodně odolný, lehké napadení
Mýdlový roztok odolný
Posypová sůl odolný
Terpentýnová silice odolný
Chlorid uhličitý přechodně odolný, lehké napadení
Toluen přechodně odolný, lehké napadení
Moč přechodně odolný, lehké napadení
Kyselina vinná (5%) odolný
Xylen přechodně odolný, lehké napadení
Kyselina citrónová (5%) odolný


CERTIFIKÁT C1-97-0198
TZÚS Prah, Státní skušebna č.204